Jelena Milošević

Jelena Milošević, diplomirani psiholog, master istraživačke psihologije, psihoterapeut – transakcioni analitičar pod supervizijom (CTAtr)

Psihoterapija

Do četrdesetih godina 20. veka preovladavala je definicija psihoterapije kao lečenja psihe, a nakon toga je ona definisana kao lečenje psihološkim uticajem, prema Srni.

Blog

TV K1 30.12.2021. Tema: Nasilje nad ženama Voditeljka: Ivon Jafali Sagovornica: Vesna Stanojević, Sigurna kuća
Za kraj godine dođosmo i do kraja azbuke psihologije. Na redu je slovo š. Šizoidni poremećaj ličnosti karakterišu emocionalna hladnoća u socijalnim i drugim komunikacijama, preterana sklonost ka fantazijama, usamljene aktivnosti i samoposmatranje. Ograničene su sposobnosti ispoljavanja osećanja i doživljavanja zadovoljstva (ICD – 10). Ukoliko […]
U okviru azbuke psihologije na redu je slovo c. Cerebrum (veliki mozak) je najveći deo mozga. Sadrži moždanu koru (cerebralni korteks) i nekoliko subkortikalnih struktura (hipokampus, bazalnu gangliju, olfaktorni bulbus). On je najviša regija centralnog nervnog sistema. Zadužen je za mnoge funkcije – senzorno procesiranje, […]

Kontakt

Društve mreže