Bulimija spada u poremećaje ishrane. Za nju je karakteristično uzimanje hrane u ogromnim količinama za kratko […]