Bulimija spada u poremećaje ishrane. Za nju je karakteristično uzimanje hrane u ogromnim količinama za kratko vreme. U tim trenucima postoji propratni doživljaj gubitka kontrole. Budući da su prisutne i preokupirajuće misli vezane za sopstvenu težinu i izgled tela, osoba preduzima različite korake kojima pokušava da spreči gojenje usled uzete hrane. 

Slika: Veselina design, folk elements

D:\savetovalište\azbuka\slovo b.jpg