Nastavljamo azbuku psihologije.

Danas je po redu slovo D.

Disocijacija je mehanizam odbrane koji služi kao strategija da se izbegne suočavanje sa emocijama koje u tom trenutku osoba nije u stanju da toleriše. Na neki način se uz pomoć disocijacije omogućava psihološki izlaz iz situacije koja je za osobu preplavljujuća.