Televizija Prva

Tema: Komentarisanje izgleda žena, perfekcionistički zahtevi vezani za izgled

26.7.2021.