U sklopu azbuke psihologije, danas je na redu pojam na slovo e.

Ekstraverzija je često korišćen termin u psihologiji. Odnosi se na crtu ličnosti koju karakteriše sklonost da se rado provodi vreme sa drugim ljudima. Često se za ovaj pojam vezuje pričljivost, energičnost, lakoća uspostavljanja interakcije sa drugima i generalna okrenutost ka spoljašnjem svetu više nego ka unutrašnjem.

Suprotan pojam je introverzija. Umesto kategorija introvert / ekstravert danas se češće koristi kontinuum ekstraverzije na kome se ljudi smeštaju s obzirom na ovu osobinu (jer je primećeno da je najveći broj ljudi između ova dva suprotna pola – ambivert).