U sklopu azbuke psihologije, danas je na redu slovo ž.

Želja je bazično osećanje težnje ka postizanju određenog cilja koji osoba ocenjuje kao važan.

Kada želja dugo traje može postati raspoloženje koje nazivamo čežnja ili žudnja. Kada se intenzivno oseća onda je nazivamo strast. Kada je želja ostvarljiva u realnosti za subjekta i kada on aktivno radi na tom ostvarenju, onda je želja zapravo motivator da on nešto postigne.