Zabrane su u transakcionoj analizi (TA) poruke koje roditelji šalju deci, a kojima se osporava neko njihovo pravo.

Najvažnije zabrane su zabrana na postojanje (osporava pravo na život) i važnost (osporava pravo deteta da bude voljeno). Pored spomenutih, postoje zabrane na osećanja, na uživanje, na bliskost…

Roditelji nekada šalju ovakve poruke nehotice, a nekada ih svesno koriste kao vaspitni manevar. One su svakako važne za razumevanje zaključaka i odluka koje je dete donelo o sebi, drugima i svetu.

Više o transakcionoj analizi možete pročitati ovde