Nastavljamo sa azbukom psihologije i slovom I.

Introjekt jeste reprezentacija važnog drugog koju je osoba pounutrila i načinila ga delom svog unutrašnjeg sveta. Najčešće govorimo o introjektima roditeljskih figura, mada to mogu biti i reprezentacije drugih značajnih osoba koje je dete tokom odrastanja imalo. Introjekti funkcionišu u unutrašnjem svetu na način na koji ih je dete opažalo u realnosti.

U transakcionoj analizi, ego stanje Roditelj sadrži introjekte roditeljskih figura. Prikaz ego stanja možete pogledati ovde