Nastavljamo azbuku psihologije. Na redu je slovo j.

Jungijanska psihoterapija (Jungijanska analiza, analitička psihoterapija) spada u psihodinamske psihoterapije. Težnja ovog pristupa jeste proces individuacije pojedinca (samoostvarenje) kroz uspostavljanje veze između nesvesnog i svesnog sadržaja. Neki od najpoznatijih pojmova: anima i animus, arhetip, kolektivno nesvesno, senka…

Više o psihoterapiji možete pročitati ovde.