Kada ljudi kažu za sebe da su fini, pristojni, dobri ljudi, obično misle da su takvi prema drugima. Najčešće čine sve za druge ljude, njihove potrebe stavljaju ispred svojih, a to onda rezultuje zanemarivanjem sebe kao i mnogobrojnim smetnjama u funkcionisanju koje iz toga proizilaze.

Ima mnogo različitih vidova zanemarivanja sopstvenih potreba i želja. Nekada ljudi odustaju od različitih aktivnosti koje im se dopadaju, jer one nisu nekome po volji, nekada ne jedu, ne spavaju, ne odmaraju se… da bi uradili nešto za nekog drugog. Pošto ne zadovoljava svoje potrebe, čovek na ovaj način može da ugrozi sopstveno zdravlje. Što se želja tiče, usled dugoročnog zanemarivanja onog što želi, izgubi kontakt sa tim delom sebe i dođe do toga da jednostavno ne zna šta želi.

U transakcionoj analizi postoji objašnjenje ovakvog ophođenja prema sebi i prema drugima kroz drajver (unutrašnji gonič) please others/please you, odnosno udovolji drugima. Osobi je važno da po svaku cenu drugi ljudi budu zadovoljeni i zadovoljni, pa makar to bilo na uštrb sopstvenog blagostanja. Ovo poslednje je upravo ono što pravi razliku između pružanja pomoći/podrške drugima i nepoštovanja/neuvažavanja/zanemarivanja/uništavanja sebe.

Važno je znati da ovaj odnos prema sebi i drugima može da se menja!

Ukoliko ste skloni da udovoljavate drugima, pre nego što nešto uradite, zastanite i zapitajte sebe šta vam treba i šta želite. To je početak drugačijeg odnosa prema sebi. I ne zaboravite da treba da budete fini i prema sebi, kao i da je moguće uvažiti i sebe i druge u isto vreme.