Jedan od drajvera (unutrašnjih goniča) po transakcionoj analizi je radi naporno/work hard. Ljudi koji imaju ovaj drajver imaju zapravo unutrašnju prisilu da su stalno zaposleni nečim, čak i onda kada se odmaraju (onda budu angažovani kroz takozvani aktivan odmor).

Rad je važan segment ljudskog života, međutim postoji velika razlika u tome da se radi da bi obezbedila egzistencija i ostvarili profesionalni ciljevi u odnosu na rad koji okupira najvećih deo vremena neke osobe koja u skladu sa tim provodi malo ili ni malo vremena sama sa sobom, sa drugim ljudima u ostvarenju bliskosti, u razonodi…

U slučajevima delovanja drajvera radi naporno/work hard to izgleda kao da osoba ne može da se isključi iz zadataka kojima sebe zatrpava… A ukoliko i uspe da se isključi, ubrzo čuje unutrašnji glas prekora koji opominje i tera na vraćanje radu.

Vreme je za reagovanje i za promenu ukoliko vam rad i aktivnosti u koje ste uključeni remete svakodnevno funkcionisanje, odnose sa porodicom i prijateljima, zdravlje, a da pritom taj obim aktivnosti nije neophodan za egzistenciju i ostvarivanje profesionalnih ciljeva.

Slika: preuzeta sa interneta, autor nepoznat