Za danas je na redu slovo L u okviru azbuke psihologije.

Logoreja je nekontrolisano preterivanje u verbalnom izražavanju. Ona može biti tematska ili bez reda i pratilac je povećanog uzbuđenja osobe.

Dakle, ona može biti rezultat psihijatrijskih i neuroloških oboljenja, ali pokazalo se da je povezana i sa povredama mozga u frontalnom delu, kao i lezijama na talamusu, na primer.