Za danas je na redu slovo lj, u okviru azbuke psihologije.

Ljubav je prijatno osećanje koje neko oseća prema drugoj osobi koju smatra vrednom. Ona je zasnovana na vezivanju za drugu osobu i podrazumeva odnos prema kompletnom biću drugoga.

Ljubav podrazumeva postojanje i dodatnih osećanja koja su povezana sa odnosom sa drugom osobom – briga za drugog, tuga ukoliko se bez drugog ostane, sreća kada ostvari važan cilj…