Nastavljamo sa azbukom psihologije. Na redu je slovo m.

Mehanizmi odbrane su sklopovi mentalnih operacija koje omogućavaju da Ja održi unutrašnju napetost na prihvatljivom nivou, odnosno njihova osnovna funkcija je zaštita čoveka od bola i neprijatnosti koje određeni sadržaji mogu izazvati ukoliko dođu do svesti.

Ovi mehanizmi sami po sebi nisu patološki jer imaju svrhu zaštite svesnog dela ličnosti. Međutim, nekada oni mogu dovesti i do disfunkcionalnosti ukoliko ometaju uspešnu adaptaciju ličnosti, odnosno mogu se naći kod različitih poremećaja.