U okviru azbuke psihologije, sledi slovo o.

Odrasli je jedno od Ego stanja u Transakcionoj analizi (Ta). Ono govori o tome kakvi smo sada, o našoj sadašnjosti i životu u ovde i sada, za razliku od Ego stanja Roditelj i Dete, koji govore o našoj prošlosti i životu negde i nekada.

Što se komunikacije sa drugima tiče, Odrasli komunicira iz pozicije međusobnog uvažavanja, odnosno „Ja vredim, Ti vrediš“ pozicije. Odrasli razmenjuje informacije sa drugima i barata njima, pregovara i dogovara se.

Više o TA pogledajte ovde.

Slika: Pinterest, www.talkingta.com.au