Nastavljamo azbuku psihologije. Za ovu nedelju je na redu slovo r.

Racionalizacija je mehanizam odbrane koji omogućava subjektu da nađe logično objašnjenje za neke postupke koji su u vezi sa nesvesnim sadržajima ličnosti i motivima koji nisu prihvatljivi na svesnom nivou. U tom smislu racionalizacija ima za cilj zaštitu od prodiranja neprihvatljivih motiva/sadržaja u svest, kojima bi se ti postupci takođe mogli objasniti.