U sklopu azbuke psihologije na redu je slovo s.

Skript ili scenario u transakcionoj analizi jeste nesvesni životni plan po kome osoba živi svoj život.

“Psihološki scenario je nečiji tekući program za životnu dramu, koji diktira u kom pravcu neko vodi svoj život i kojom stazom tamo može stići. To je drama koju osoba prisilno ponavlja, iako svest o tome može biti zamagljena.” (Mjurijel Džejms, Doroti Džongvard)