Na redu je slovo t u okviru azbuke psihologije.

Telesna psihoterapija (TP) je vrsta psihoterapije koja stavlja akcenat na integraciju tela i psihe sa ciljem rasta i razvoja ličnosti. Drugim rečima uvažava i telo i psihu u smislu njihovog doprinosa funkcionisanju ličnosti.

U okviru TP razvijene su brojne metode koje mogu biti od pomoći u dolaženju do saznanja o klijentu preko informacija iz njegovog tela, a koje dalje služe razrešavanju onih problema zbog kojih se klijent javio terapeutu.

Slika: Pinterest – pngtree