Nastavljamo azbuku psihologije. Na redu je slovo f.

Fobični anksiozni poremećaji su grupa poremećaja gde je anksioznost izazvana samo ili pretežno određenim, dobro definisanim situacijama ili objektima (spoljnim u odnosu na osobu) koji nisu u stvari opasni. Karakteristično je da se, kao posledica toga, ove situacije ili objekti izbegavaju ili se podnose sa strahom (ICD – 10).