Za kraj godine dođosmo i do kraja azbuke psihologije. Na redu je slovo š.

Šizoidni poremećaj ličnosti karakterišu emocionalna hladnoća u socijalnim i drugim komunikacijama, preterana sklonost ka fantazijama, usamljene aktivnosti i samoposmatranje. Ograničene su sposobnosti ispoljavanja osećanja i doživljavanja zadovoljstva (ICD – 10).

Ukoliko šizoidni proces posmatramo kao kontinuum, a ne kao dihotomiju (poremećaja ili ima ili nema), postoji čitav niz karakteristika iz tog spektra koje mogu karakterisati neku ličnost, ali ostati van domena poremećaja ličnosti (po Erskinu).

Slika: Peter Zelei, Pinterest