Ne zaboravite da vi imate moć da birate kako ćete utrošiti svoje vreme. Ono je prilično značajna kategorija u našim životima, jer prolazi mimo naše volje i naših aktivnosti. Drugim rečima, vreme samo po sebi ne ispunjava naše živote, već obrnuto, ispunjavamo ih mi u vremenu.


Za odnose sa značajnim drugima koje birate, važno je da ste prisutni u ovde i sada, makar ćutali i samo bivali sa tom osobom u istoj prostoriji. Sa druge strane, postoji dosta načina da se bude sa osobom u istoj prostoriji, a kilometrima daleko.


Prisetite se šta biste mogli da smanjite od aktivnosti (skrolovanje po društvenim mrežama, gledanja TV…) ili da nešto uvedete (neki zajednički ritual…) kako biste više vremena provodili sa bližnjima na kvalitetan način.

Slika: Angel Boligan