Često se u praksi srećem sa temom zanemarivanja sopstvenih želja. One budu na neki način zabranjene osobi, kako bi udovoljila drugima, kako bi bila prihvaćena i voljena. Usled dugoročnog odbacivanja želja, osoba izgubi kontakt sa njima, tako da nije neobično da kada je pitate šta želi, ne zna da verbalizuje.
Sve ovo se može promeniti kada osoba uspostavi odnos sa sobom ponovo, oslušne sebe, pita, uvaži ono što čuje. Onda je u stanju da jasno vidi svoje želje i pravi životne izbore u skladu sa njima.

Slika: preuzeta sa Pinteresta