Vaš referentni okvir (cipele iz kojih posmatrate svet) nije jednak referentnim okvirima (pojam iz transakcione analize) drugih ljudi. Ono što je vama lepo, u čemu uživate, čega se plašite, zbog čega se brinete itd, ne mora nužno važiti i za druge ljude. Zato često zna da bude pogrešno da drugima date direktan recept za neku situaciju, jer ono što je vama zabavno, drugima može biti neinteresatno, ono što je vama umirujuće drugima može biti neprijatno…


Ako imate konkretan predlog za nešto što je vama pomoglo, pitajte drugu osobu da li želi da ga čuje. A umesto da “čitate misli”, pretpostavljate i predlažete drugima direktno šta da urade, pitajte ih šta je to što oni vole, šta je to što njima pomogne da se umire, šta je to zbog čega se ljute… Na taj način ćete pokazati da vas zanima druga osoba, da vam je važna, a u isto vreme ćete je bolje upoznati. 

 

Slika: Pinterest