U terapijskoj situaciji je važno da ne ponovimo iskustva iz odnosa koje je klijent imao u svom životu i zbog kojih se i javlja na tretman. Ključno je da u terapijskom odnosu dobije potrebni, a ne ponovljeni odnos, kako bi to iskustvo bilo reparativno. Terapijsko iskustvo treba da pomogne u tome da se pogled na odnose promeni. Odnosi mogu biti i drugačiji od onoga na šta je klijent navikao. Uz dodatni rad na sebi koji je neophodan za konkretnu temu, klijent nove uvide i promenu može da primenu u svom životu, menjajući već postojeće odnose ili birajući nove. 

Slika: Antarctica Journal