Danima sa različitim klijentima razgovaram o pitanjima protivrečnosti koje nose u sebi. Najčešće misle da sa njima nešto nije u redu čim žele dve oprečne stvari u isto vreme. Doživljaj nošenja oprečnosti u sebi je neprijatan, zbunjujuć, težak. Ali je isto tako potpuno ljudski i sastavni deo života. Usudiću se da kažem da smo satkani od suprotnosti i da one mogu biti vrlo raznovrsne: želim da budem sa ljudima, ali bih radije da budem sam/a, želim da budem među najuspešnijima, ali da ostanem neprimećen/a, želim da budem samostalna i jaka žena, ali i da budem osvojena od strane muškarca, želim da budem u odnosu, ali i da ostanem autonoman/na…

Neke od ovih protivrečnosti su rešive osvešćivanjem i prorađivanjem u psihoterapijskom procesu. A neke od njih se ne rešavaju, već prihvataju kao sastavni deo života. Suština je naučiti da plešemo sa njima kroz život, jer iako predstavljaju dva suprotstavljena pola, ne isključuju se nužno međusobno.

Ester Perel, govoreći o erotskom u partnerskim odnosima, koja je takođe protivrečna, pravi analogiju sa disanjem – potrebni su nam i udisaj i izdisaj, oprečni su, ali važni podjednako i ne isključuju jedno drugo. Ona spaja protivrečnost u odnosima i ukazuje na važnost njihovog postojanja u rečenici “Kako biste postali jedno, prvo morate postati dvoje“ – “Erotska inteligencija”, E. Perel.