Psiholozi mogu da obavljaju široku lepezu poslova u struci. U najvećem broju tih poslova osnovni zadatak im je da slušaju ljude i spram svojih profesionalnih znanja intervenišu. Tu spadaju poslovi u okviru socijalne i zdravstvene zaštite, kao i u okviru obrazovno-vaspitnih sistema i radnih organizacija.

S obzirom na to da sam 10 godina radila na poslovima dipl.psihologa znam koliko je važno da posle slušanja drugih imaš nekog ko će tebe da sasluša.

A što se tiče posla psihoterapeuta, ovo je isto jako važno i neophodno zapravo – da te drugi sluša, tj. da imaš svog psihoterapeuta (pored edukatora i supervizora), jer nema kvalitetnog susreta sa drugim dok se prvo ne sretneš sa sobom. ❤️

Slika preuzeta sa interneta.