Nastavak aprilskog serijala sa novinarkom Jelenom Bajević, sa TV RAS.

Tema su psihološke Igre, po teoriji transakcione analize i njenog osnivača Erika Berna.

TV RAS

Emisija “Vaš doktor”

Novinarka: Jelena Bajević

Tema: psihološke Igre u teoriji transakcione analize

April 2023.