Tv Vesti Emisija Odmotavanje Tema: kako razgovarati sa decom o dojavama o bombama i strahu, posledice […]
NewsMax Adria Tema: uticaj dojava o bombama na decu 10.6.2022.
Tv Nova S Tema: reakcije roditelja na vršnjačko nasilje Novinar: Nemanja Vidić 10.6.2022.
Tema: štednja, kako razgraničiti potrebe od želja, kako se odupreti pritiscima da imamo što i drugi […]
Dnevnik 1, RTS 1 Novinar: Zoran Slepčević Tema: droga među decom, znakovi upozorenja, faktori rizika u […]
Koliko neko ima samoljubavi, može se videti kroz svakodnevnu rutinu/raspored koji ta osoba ima. Ako na […]
Jedan od drajvera (unutrašnjih goniča) u transakcionoj analizi (TA) jeste Trudi se ili Try hard. Suština […]
TV Vesti 26.2.2022. Tema: Vršnjačko nasilje – faktori rizika, roditeljske poruke, prevencija, pomoć žrtvama, ali i […]
U psihologiji je poznat pojam lokusa (locus, lat. mesto) kontrole još od sredine prošlog veka. Psiholog […]