TV K1, Uranak Tema: štednja, kako razgraničiti potrebe od želja, kako se odupreti pritiscima da imamo […]
Dnevnik 1, RTS 1 Novinar: Zoran Slepčević Tema: droga među decom, znakovi upozorenja, faktori rizika u […]
Koliko neko ima samoljubavi, može se videti kroz svakodnevnu rutinu/raspored koji ta osoba ima. Ako na […]
Jedan od drajvera (unutrašnjih goniča) u transakcionoj analizi (TA) jeste Trudi se ili Try hard. Suština […]
TV Vesti 26.2.2022. Tema: Vršnjačko nasilje – faktori rizika, roditeljske poruke, prevencija, pomoć žrtvama, ali i […]
U psihologiji je poznat pojam lokusa (locus, lat. mesto) kontrole još od sredine prošlog veka. Psiholog […]
Televizija K1 Emisija: Uranak Voditelj: Bojana Bojović Sagovornik: Ana Todorović, nutricionista
U terapijskoj situaciji je važno da ne ponovimo iskustva iz odnosa koje je klijent imao u […]
Vaš referentni okvir (cipele iz kojih posmatrate svet) nije jednak referentnim okvirima (pojam iz transakcione analize) […]
Zaljubljenost i ljubav nisu ista osećanja. Zaljubljenost je zasnovana na idealizaciji drugog, a ljubav na sagledavanju […]