Jelena Milošević, diplomirani psiholog, master istraživačke psihologije
psihoterapeut – transakcioni analitičar pod supervizijom (CTAtr), EMDR terapeut 
 
psihoterapija Beograd, psihoterapija online 
 

Osnovne studije psihologije završila sam na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu završila sam i master studije iz oblasti istraživačke psihologije u okviru uže oblasti socijalne psihologije, gde sam se bavila povezanošću moralnog razvoja i empatije sa predrasudama.

Pri TA centru u Beogradu završila sam petogodišnju edukaciju u okviru psihoterapijske škole transakcione analize (TA). Upravo kroz prizmu TA koncepata prethodnu deceniju obavljala sam poslove psihologa i postepeno ulazila u svet psihoterapije. 

Kao psiholog sam se poslednjih deset godina bavila psihološkom procenom za zapošljavanje, držanjem edukativnih obuka, obuka za lični razvoj i psiholoških radionica, psihološkim savetovanjem i profesionalnom orijentacijom mladih. 

Uz navedene poslove, u istom periodu bila sam uključena u različite projekte kao nezavisni istraživač – analitičar podataka na uzorcima, najčešće u okviru istraživanja tržišta, ali i kao saradnik na Tvining projektu Evropske unije.

Svoje dosadašnje iskustvo i znanje usmerila sam u potpunosti na oblast psihoterapije. Uz TA tehnike u radu koristim i tehnike iz drugih terapijskih pravaca (integrativna psihoterapija – Erskin, telesna psihoterapija, geštalt).

Smatram izuzetno važnim promovisanje psihologije kao nauke i njeno približavanje široj populaciji u čemu aktivno i učestvujem tokom svoje profesionalne karijere, najčešće kroz saradnju sa medijima, ali i putem društvenih mreža, predavanja… 

Pored psihoterapijskih tema, bavim se temama iz oblasti socijalne psihologije i psihologije saobraćaja.  

Član sam Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu – NATAS, Internacionalnog udruženja za transakcionu analizu – ITAA i Asocijacije EMDR terapeuta Srbije.

Govorim engleski jezik. Živim i radim u Beogradu.

 

Moj put ka psihoterapiji

Psihoterapija se u toku mog dosadašnjeg ličnog i profesionalnog razvoja nametnula kao najlogičniji nastavak mog karijernog puta. Tome je doprinelo nekoliko faktora. Pre svega, tokom desetogodišnjeg iskustva u obavljanju poslova psihologa imala sam prilike da radim sa više hiljada ljudi. U taj broj ulaze klijenti kod kojih sam vršila psihološku procenu za zapošljavanje. Deo mojih klijenata su činili učesnici iskustvenih radionica i edukativnih grupa koje sam tokom godina vodila. Takođe, sprovodila sam i individualna psihološka savetovanja sa odraslima, praćenje psihološkog statusa tokom dužeg vremenskog perioda, intervencije u kriznim situacijama i pružanje pomoći mladima u donošenju odluka vezanih za odabir zanimanja kroz profesionalnu orijentaciju.

U radu sa većinom klijenata koje sam spomenula, koristila sam brojna psihodijagnostička sredstva koja su u zvaničnoj upotrebi u našoj zemlji. Međutim, ono što sam veoma brzo uočila u praktičnom radu jeste da su mi za kompletnu sliku o klijentima, pored psiholoških znanja koja su neophodna za korišćenje psiholoških testova, veoma važna i znanja iz psihoterapije. Iz ovog razloga sam se odlučila da započnem sa petogodišnjom edukacijom iz transakcione analize (TA).

 

Radeći navedene poslove kao psiholog, a koristeći se okvirom koji mi je dala TA, imala sam mogućnost da se na dnevnom nivou susrećem za različitim problemima ljudi, bilo da su u pitanju svakodnevni životni problemi (gubitak i promena posla, nesuglasice sa bližnjima, stidljivost, trema, bračni problemi, ljubavni problemi, nedostatak asertivnosti…), bilo da su u pitanju mentalni poremećaji (anksiozni i depresivni poremećaji, poremećaji ishrane, fobije, zavisnost…). Za mnoge od ovih problema psihoterapija je mogla biti od pomoći, samostalno ili u kombinaciji sa farmako terapijom (koju daje psihijatar). U okviru svog delokruga rada, koristila sam ona znanja i intervencije koje su ulazile u opis poslova koje sam kao psiholog obavljala. U jednom trenutku shvatila sam da želim više od toga, a to je značilo da želim da se u potpunosti posvetim psihoterapijskom radu, koji će mi omogućiti da bez ograničenja u korišćenju intervencija, pomažem klijentima na njihovom putu rasta i razvoja. U tom shvatanju veliku ulogu je imao i moj sopstveni rast i razvoj kome su doprinele različite edukacije, lični rad i životno iskustvo.