O psihoterapiji

Do četrdesetih godina 20. veka preovladavala je definicija psihoterapije kao lečenja psihe, a nakon toga je ona definisana kao lečenje psihološkim uticajem, prema Srni. Kao modernije određenje pojma psihoterapije ona predlaže “tretman psihičkih oboljenja (tegoba, problema) psihološkim delovanjem”.

Psihoterapiju je teško definisati, pre svega, jer je kompleksan pojam, ali i zato što obuhvata veliki broj škola i pravaca, pa jedna sveobuhvatna definicija gubi specifičnosti koje određene škole nose. Može se reći da je zajedničko da svaka psihoterapija ima određene elemente (prema Bergeru): 1) psihološki problem, 2) klijent, 3) psihoterapeut, 4) psihoterapijski odnos i 5) psihoterapijski metod i tehnike rada.

O transakcionoj analizi

Transakciona analiza (TA) je teorija ličnosti i psihoterapijski pravac. Osniva je psihijatar Erik Bern, kasnih pedesetih godina dvadesetog veka. Kao psihoterapijski pravac sadrži elemente psihoanalitičkog, humanističkog i kognitivnog pristupa.

Verovatno najčešća asocijacija na TA jeste model ego stanja – delova ličnosti koje čini specifična grupa povezanih ponašanja, misli i osećanja osobe, ali i način na koji ta osoba ispoljava određeni deo svoje ličnosti, kroz transakcije sa drugim ljudima. Model ego stanja je koristan za razumevanje strukture ličnosti, ali i za razumevanje komunikacije među ljudima.

Važan pojam u TA je skript ili životni scenario, koji je po Bernu zapravo nesvesni životni plan. Taj životni plan dete uglavnom “napiše” do svoje sedme godine, uz moguće dodatke u toku perioda adolescencije. Za razumevanje skripta veoma je važno spomenuti da dete u tako ranom periodu nema mogućnost razumevanja kao odrasla osoba, ni u smislu unutrašnjih kapaciteta, ni u smislu iskustva. Samim tim zaključci koje dete donosi o sebi, drugima i svetu mogu biti pogrešni. Problem nastane onda kada iz tih pogrešnih zaključaka dete donosi odluke važne za svoj dalji život (skriptne odluke).

Cilj psihoterapijskog rada u okviru TA pristupa nije da se samo razume životni skript, već da se osoba od njega oslobodi, kako bi donosila zdrave odluke koje služe boljoj funkcionalnosti, umesto skriptnih koje su sabotirajuće.

D:\SAJT\ide na tab o psihoterapiji.jpeg

Za sva dodatna pitanja budite slobodni da me kontaktirate.

info@psihoterapijabgd.rs

Kontakt forma